AASE LILLEHAGEN; ASSISTENT

M: aase@slaeger.com
T: (+47) 913 39 613

Aase har flere års erfaring med salg og markedsføring, og har blant annet lang fartstid fra markedsavdelingen i  P4. I tillegg til markedsføring har hun utdannelse fra helsesektoren, noe som muligens forklarer hennes brennende engasjement for å i ivareta folk rundt seg.

Aases rolle i Släger er å holde orden på ”flyten” på kontoret. Hennes største motivasjon er å bidra til at menneskene hun arbeider med blir sett, hørt og at de føler seg ivaretatt. Hun har stor tro på at god trivsel på jobb sikrer faglig utvikling. Dette kommer Slägers kunder til gode.