Släger ble grunnlagt i 2005 for å utfordre de store aktørene i PR-bransjen. Vår strategi har vært å bygge et operativt og slagkraftig PR-team med internasjonale ambisjoner, og la våre resultater tale for oss. I dag er vår kundeliste et bevis på at vi er et konkurransedyktig byråalternativ, både på norsk og nordisk nivå. Vår vekst har nesten utelukkende vært basert på anbefalinger av Släger fra våre egne kunder og partnere. For oss er dette det sterkeste beviset på at vi skaper verdi og sikrer avkastning på kundens investeringer i PR.

Dette får dere hos oss:

 • Et team som gjør virksomheten mer synlig og mer tydelig
 • Utøvende rådgivere som tar ansvar for aktiviteter hele veien fra idé til gjennomføring
 • Dokumenterte resultater
 • Selskap av svært anerkjente virksomheter på vår kundeliste, både internasjonale og norske (se våre kunder)
 • Et byrå som kan håndtere PR i hele Norden, slik vi gjør for blant annet Sony

Som byrå jobber vi ut fra definerte prinsipper for hvordan vi utfører vårt arbeid og hva vi kan tilføre virksomheten. Disse prinsippene har vært styrende for vår utvikling, og utgjør et definert  rammeverk for hvordan vi leverer våre tjenester. Hvorfor er prinsippene viktig for deg som kunde? Fordi de forteller hva du kan forvente av oss som byrå, og om vår kultur passer din virksomhet:

 • Vi er et team av utøvende rådgivere, i motsetning til pratende rådgivere
 • Vi er kompromissløse i forhold til kundens interesser
 • Vi skaper og formidler relevante historier
 • Vi tilfører systematikk og langsiktighet
 • Vi vektlegger relasjoner fremfor transaksjoner
 • Vi ønsker ikke å bli større enn at vi bevarer en sterk kultur og et samkjørt team
 • Vi jager ikke «det neste». De første kundene skal være de mest fornøyde
 • Vi ønsker korte kontrakter og lange relasjoner