Vi er overalt

Vi er et uavhengig byrå som samarbeider tett med partnere i andre land og innenfor andre fagområder. Med et bredt nettverk av kompetente og leveringsdyktige partnere både i Norge og internasjonalt kan vi sy sammen team for blant annet nordisk håndtering av PR, slik vi gjør for Sony. Gjennom å bygge vårt nettverk av flere uavhengige byråer, i motsetning til rigide, eksklusive samarbeid, kan vi bedre enn noen andre matche teamsammensetning og kompetanse mot kundens behov. Samtidig har vi utviklet en systematikk og et gjennomarbeidet rammeverk knyttet til rollen som koordinerende byrå, som gjør at vi kan levere en totalløsning i Norden.

Internasjonalt nettverk

Släger har siden 2010 vært medlem av PROI Worldwide, verdens største partnerskap av uavhengige PR-byråer. For mer informasjon om nettverket og våre partnere, besøk www.proi.com