Musti og Røde Kors bruker AI for å belyse ensomhet

Kampanje for Musti og Røde Kors 2022

Utfordring

Musti og Røde Kors samarbeider om tiltaket «Besøksvenn med hund» rundt juletider for å bekjempe ensomhet.

På årets mørkeste dag i desember 2022 ønsket Røde Kors og Musti å lyse opp tilværelsen for de som er ensomme i julen med et budskap forankret i tiltaket og verdien av å ha besøkshund.

Løsning

For å levere dette emosjonelle budskapet på en tydelig måte valgte vi å bruke AI-teknologi fremfor tradisjonelle metoder. Ved hjelp av tjenesten Dall-E 2 fra OpenAI, som genererer bilder basert på input av tekst, produserte vi en film som tydelig viser hvor mye en besøkshund har å si for trivselen til de som er alene.

Vi fant nemlig ut at selv den heldigitale algoritmen bak Dall-E 2 forstod at det var en stor emosjonell forskjell på å sitte alene i julen, og å være sammen med en hund. Vi fikk tjenesten til å generere bilder av menn som feiret jul alene, resultatet var bilder med triste ansiktsuttrykk og tydelig ensomhet. Da vi så fortalte tjenesten at disse mennene feiret jul sammen med en hund fikk vi bilder med smilende ansikter tilbake.

Disse bildene klippet vi så sammen til en enkel film som viser at selv kunstig intelligens forstår at hunder har evnen til å lyse opp livene til de som sitter alene i julen.