Vi er drevet av

Mål og resultater først – i vår kultur kommer det å skape målbar effekt og verdi for kundene foran alt.

Innsikt – originale tanker og løsninger krever at vi først studerer konteksten vi står i. For å sikre at vi alltid søker nye perspektiver og vinklinger har vi gjort nysgjerrighet til en del av vår systematikk.

Strategi – vi tilegner oss dyp forståelse av våre kunders strategi for å skape kommunikasjon som når mål.

Kreativ produktivitet – utvikling av originale ideer skjer ikke tilfeldig, men gjennom systematisk arbeid. Vi jobber med ideer hver dag.

Samarbeid – vi leder kommunikasjonsprosesser fra research til distribusjon. Det betyr ikke at alt arbeid gjøres i vårt hus. Ved behov integrerer vi kompetanse fra våre samarbeidspartnere i prosjekter og leveranser.

Teamkultur – ekte team jobber mot et felles mål, uten rom for individuelle agendaer. Vi dyrker laget, ikke superheltene.

Internasjonale ambisjoner - det er ikke vårt mål å bli den feiteste fisken i denne dammen. Vi har mål om å konkurrere på den internasjonale arenaen. Gjennom deltagelse i PROI-nettverket og samarbeid med utvalgte kreative byråer i New York og London vokser vi mot dette målet.