Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Släger AS. Släger AS tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og GDPR.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har. Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst i dokumentet.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, e-postadresse, IP-adresse, fødselsnummer, mobilnummer, bilde, saksopplysninger og øvrig kommunikasjon, samt teknisk informasjon når du bruker våre nettsider.

Behandlingsgrunnlag

Släger AS behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Hjemmelsgrunnlaget for vår behandling er samtykke, oppfyllelse av forpliktelser i avtale eller lovverk, eller eventuelt berettiget interesse.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lagring over noe lengre tid kan være nødvendig for å oppfylle lovpålagte plikter, f.eks. etter regnskapslovgivningen.

Hvem behandler vi personopplysninger om?

I forbindelse med vårt arbeid behandler Släger AS personopplysninger om:

 • Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter

 • Arbeids- og oppdragstakere tilknyttet virksomhetsklienter

 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

 • Personer som er involvert i vårt arbeid

 • Personer som søker arbeid hos oss

 • Besøkende på våre nettsider

Hvilke opplysninger har vi?

Släger AS behandler personopplysninger i forbindelse med vårt arbeid og virke, rekruttering av personell, samt aktivitet på vår hjemmeside. Opplysninger kan for eksempel være:

 • Kontaktopplysninger, som navn, e-postadresse og telefonnummer

 • Saksinformasjon

 • Klienthistorikk

 • Betalingsopplysninger

 • Tekniske opplysninger

 • Brukeraktivitet tilknyttet hjemmeside

 • CV mv. i forbindelse med rekruttering

 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke

Hvordan får vi opplysninger om deg?

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I mange tilfeller vil vi imidlertid ha behov for slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg mv. Vi samler inn opplysninger på flere måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du sender oss e-post eller kommer i kontakt med oss på andre måter.

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg ifm. rekruttering til stillinger i Släger AS.

 • Vi mottar personopplysninger når du benytter våre tjenester eller surfer på vår nettside.

 • Vi kan i enkelte tilfeller motta personopplysninger fra andre kilder ved din kontakt med våre samarbeidspartnere eller ved andre tjenester via vår virksomhet, eller dersom dine opplysninger er offentlig tilgjengelig.

Hvordan bruker vi personopplysningene?

Släger AS behandler personopplysninger til følgende formål:

 • Etablering av klientforhold

 • Kontakt med leverandører og kunder

 • Levering av produkter/tjenester

 • Fakturering av oppdrag

 • Stillingsutlysning og ansettelse

 • Overholdelse av lovpålagte krav for regnskapsførsel mv.

 • Utvikling av vår nettside

 • It-drift og sikkerhet

 • Andre formål du har samtykket til

Deling av personopplysninger

Släger AS gir ikke personopplysningene dine videre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. I forbindelse med oppdrag eller potensielle oppdrag, kan det være nødvendig å dele dine personopplysninger.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Släger AS har etablert rutiner for å behandle personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet.

Vi har inngått databehandleravtale med leverandører av saksbehandlingssystem, datatjenester, nettside, regnskaps- og revisoroppdrag mm. som på våre vegne behandler personopplysninger.

Innsyn, retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har lagret er riktige og oppdaterte. Du oppfordres derfor til å kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg eller du ønsker å bli slettet fra våre systemer.

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, vil vi kreve at du legitimerer deg med pass eller annen legitimasjon slik at din identitet verifiseres. Dette gjør vi for å sikre at dine personopplysninger ikke havner på avveie.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler/cookies er små tekstfiler som plaseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å loggføre bruken av Släger AS hjemmesiden.

Formålet med registrering av bruk er å føre statistikk som kan danne grunnlag for forbedring av nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. Nedenfor følger nærmere informasjnon om de informasjonskapslene Släger AS benytter:

Google Analytics. Når du besøker vårt nettsted, slaeger.com, lagrer vi anonym informasjon som brukes til å analysere bruken av nettstedet ved hjelp av Google Analytics. Les mer om Google sine vilkår for personvern.

Facebook. Har cookies som benyttes til enten til konverteringssporing av besøkende som kommer via Facebook, eller for anonym sporing til målretting av annonser på tvers av nettsider. Les mer om Facebook sine vilkår for personvern.

LinkedIn. Brukes til konverteringssporing, når besøkende er kommet via LinkedIn eller for bruk anonym sporing til målretting av annonser på tvers av nettsider. Les mer om LinkedIn sine vilkår for personvern.

nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler.

Datatilsynet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Släger AS med organisasjonsnummer 920981283 er databehandler og ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger.

Epost: henning@slaeger.com

Postadresse: Släger AS, Kongens gate 11, 0153 Oslo