Signaturhistorie for en standardisert kjempe

GS1

Oppgaven

Den globale organisasjonen GS1 leverer forretningskritiske standardiseringsløsninger for kunder i et vidt spekter av sektorer og bransjer. Disse løsningene og tjenestene påvirker selskapers lønnsomhet, vekst, bærekraft, samhandling, kontroll, effektivitet og evne til å imøtekomme myndigheters krav og reguleringer. 

GS1 har eksistert i Norge siden 1973 og vært en avgjørende brikke i digitaliseringen av norske bedrifter og tjenesteområder. Likevel har kompleksiteten i produktene og ulikhetene i sektorene selskaper jobber med gjort det krevende å fortelle en overordnet historie på selskapsnivå. Det har vært liten tvil om hvilke verdier de ulike spesialistene i GS1 har bidratt med til spesifikke sektorer, men større usikkerhet knyttet til den helhetlige fortellingen om organisasjonen GS1. 

Illustrasjonsbilde av en QR kode på et klesplagg.

Løsningen

Släger ble bedt om å lede arbeidet med å forfatte en samlende signaturhistorie og et kreativt uttak for å understøtte dette budskapet. Målet med aktivitetene var både en tydeligere forståelse av organisasjonen internt og eksternt, men også tilfang av nye kunder samt dypere forhold til eksisterende kunder.

Resultatet

En signaturhistorie som destillerer og tydeliggjør hvilke verdiskapning GS1 bidrar med til virksomheter, sektorer og samfunn. I arbeidet med et akkompagnerende kreativt uttak falt valget på en humørfylt filmserie hvor standardisering og skreddersøm blir personifisert av to typer som spiller ut gjenkjennelige scenarioer fra ulike sektorer hvor standardisering har en åpenbar høyere verdi enn det motsatte. 

Skuespillerne Thomas «Fingern» Gullestad og Bjørn Myrene forvalter disse rollene i 10 filmsnutter som skaper nikkende hoder og trekk på smilebånd blant innvidde i de ulike sektorene.