Ingen barn skal grue seg til halloween

Agendasetting for Nille X UNICEF Norge 2018

Mange barn har vondt i magen før halloween, fordi de ikke blir inkludert i feiringen. Denne kampanjen satte inkluderende halloweenfeiring på den nasjonale dagsorden.

Utfordringen

Halloween er blitt en nasjonal begivenhet som berører nesten alle barn. Det prates om halloween i skolegården, og planlegging av feiringen begynner i god tid før selve dagen. Det kan gjøre vondt for de som blir utelatt. Hele 7 av 10 foreldre frykter også at deres barn skal bli holdt utenfor sosialt.

Ideen

En kampanje for å bevisstgjøre voksne om viktigheten av å inkludere. Etablering av enkle spilleregler for feiring av halloween på linje med bursdager, til bruk mot foreldregrupper i skole og barnehage. Samarbeid på tvers av kommersielle og samfunnsmessige interesser.

Løsningen

Nille er den kommersielle aktøren som har størst omsetning knyttet til halloween. Selskapet ønsket å ta samfunnsansvar gjennom å fremme inkludering som tema i forkant av dette årets halloweenfeiring.

UNICEF er den organisasjonen som tydeligst har satt fokus på problemstillingen i media over tid. Nille og UNICEF så verdien av et samarbeid for å løfte denne viktige saken. Løsningen ble en felles kampanje.

Denne kampanjen ble utviklet med minimale budsjetter til betalt spredning. Den kritiske suksessfaktoren var organisk spredning i sosiale medier og gjennomslag i redaksjonelle kanaler.

Resultater

  • 2 millioner visninger i sosiale og redaksjonelle medier

  • 64% organisk rekkevidde i sosiale medier

  • Utstrakt deling fra mobbeombud og FAU-er over hele landet

  • Ubetalt deling fra en rekke høyt profilerte påvirkere

  • Uoppfordret deling fra en rekke store organisasjoner og profilerte samfunnsaktører